LANDSCHAPSINRICHTING

Als landschapsontwerper en gebiedsadviseur maak ik plannen voor de leefomgeving. Mijn kracht is dat ik graag betrokken ben, van eerste idee tot uitvoering. Vraag gerust naar de mogelijkheden wat ik voor u kan betekenen.

De plek als basis

Het landschap is geen blanco vel. Het verleden heeft sporen achtergelaten. Ik kan u helpen aanwezige kwaliteiten in beeld te brengen als basis voor nieuwe ontwikkelingen. Op basis van gebiedsspecifieke eigenschappen en uw wensen kunnen we het beste uit uw project naar boven halen.

Ontwikkeling van gebiedsvisie

Een masterplan biedt perspectief voor uw gebied. Planmatig werken helpt om sturing te geven aan grootschalige, complexe inrichtingen. Ik help u graag met het ontwikkelen van een gebiedsvisie. Afhankelijk van uw wensen stellen we een procesplan op om tot een gedragen resultaat te komen.

Planvorming landschappelijke beplanting

Er is steeds meer aandacht voor het herstellen en versterken van landschappelijke beplanting. Het maken van een inrichtingsplan is bij mij in goede handen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt vaak een landschapsplan geëist. Met een ontwikkeld plan kunt u uw aanvraag indienen, eenvoudig een aannemer zoeken om het plan uit te voeren, of overgaan tot zelfrealisatie. Voor de aanleg van landschappelijke beplanting kunt u mogelijk subsidie aanvragen. Het indienen van een subsidieaanvraag kan ik tevens voor u verzorgen.

Advies natuurbeheer

Beheer is een belangrijk sturingselement om ideeën te kunnen laten slagen. Daarvoor is een langetermijnplan nodig. Mogelijk komt uw landschapselement of natuurgebied in aanmerking voor beheersubsidies. Ik help u daar graag bij.