PLATTELANDSONTWIKKELING

Hedendaagse processen in het landelijk gebied doorgronden is een uitdaging voor de toekomst. Ik zet mij graag in voor het toekomstbestendig maken van het platteland. De onderwerpen waarin ik mij gespecialiseerd heb zijn: gemeenschappen in relatie tot natuur, biodiversiteitsmanagement, duurzaam landgebruik, lokale economische ontwikkeling, duurzame energie en ontwikkeling van gemeenschappen.

GEBIEDSANALYSE

Op het platteland komen veel uitdagingen samen zoals milieuvraagstukken, duurzaamheid en nieuwe verdienmodellen. De uitdagingen die er zijn vraagt om een toekomstgerichte aanpak. Daarvoor is het belangrijk om eerst de bestaande situatie en de wensen die er zijn in kaart te brengen. Ik kan het opstellen van een gebiedsanalyse voor u begeleiden.

CONCEPTONTWIKKELING

Nieuwe concepten helpen om de mogelijkheden voor uw situatie te verkennen. Daarbij staat de uitkomst niet vast, maar wordt de verbeeldingskracht gestimuleerd. Meervoudig landgebruik is een concept waarin ik mij gespecialiseerd heb. Deze theorie helpt om verschillende belangen te laten profiteren van de aanwezige ruimte.

PERSPECTIEF BIEDEN

Als gebiedsontwikkelaar heb ik gewerkt aan verkenningen voor nieuwe voedsel- en energielandschappen. Tevens werk ik projectmatig aan verkenningen voor zonneparken en windenergie. Verbetering van economische dragers zijn een goede basis voor een levendig platteland. Graag help ik ook u om perspectief te bieden voor uw gebied of gronden.